Konsistentni cikli v grafih (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Konsistentni cikli v grafih

Primož Potočnik

Torek, 14. oktobra 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Predstavili bomo skoraj pozabljeni rezultat J. H. Conwaya o ciklih, za katere obstaja avtomorfizem grafa, ki jih zavrti za eno naprej.

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja