Kompresiranje datotek (Windows)

Iz MaFiRaWiki

V operacijskem sistemu Windows imamo vključena orodja za kompresiranje (stiskanje) datotek in map ter delo z njimi.

Stiskanje datotek oz. map

V programu Windows Explorer izberemo datoteko oz. mapo z imenom ime_mape_oz_datoteke, ki jo želimo stisniti v arhiv ZIP. Najprej z desno miškino tipko kliknemo na mapo (oz. datoteko) in iz menuja, ki se pojavi izberemo Send To | Compressed (zipped) folder. Rezultat kompresiranja je datoteka z imenom ime_mape_oz_datoteke.zip, ki hrani kompresirano vsebino.

Razširjanje datotek ZIP

Je obratna operacija od stiskanja oz. kompresiranja. Na začetku je dana datoteka ZIP. V programu Windows Explorer z desno miškino tipko najprej kliknemo na datoteko ter nato iz menuja, ki se pojavi, izberemo Extract all. Zažene se program, ki nas natančneje povpraša, kam naj postavimo razširjeno vsebino.

Osebna orodja