Kompaktifikacija z eno točko

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Kompaktifikacija z eno točko topološkega prostora X je odprta vložitev i:X\rightarrow X^+ prostora X v kompakten prostor X + , za katero velja |X^+\setminus i(X)|=1 in če je K kompaktna zaprta podmožica od X, potem je i(K) zaprta v X + .

Izraz kompaktifikacija z eno točko se navadno nanaša tudi na prostor X + .

Velja, da ima vsak topološki prostor kompaktifikacijo z eno točko in ta je enolično določena do homeomorfizma natančno.

Osebna orodja