Kochova snežinka

Iz MaFiRaWiki

Kochova snežinka nastane iz enakostraničnega trikotnika. Vsako stranico razdelimo na tri enake dele. Srednji del zamenjamo z dvema enakima dolžinama, ki oklepata kot 60°. To izvajamo rekurzivno in dobimo snežinko. Slika prikazuje snežinko reda 0, 1, 2 in 3.

Slika:KochovaSn.jpg

Glej tudi

Osebna orodja