Klic metode

Iz MaFiRaWiki

Metodo uporabimo tako, da jo pokličemo ali izvedemo. Pri Klicu metode moramo navesti njeno polno ime. Če metodo kličemo iz istega razreda, v katerem je definirana, lahko uporabimo skrajšano ime.

  • Privatne metode lahko kličemo samo iz razreda, v katerih so definirane.
  • Javne metode lahko kličemo iz vseh razredov.

Statična metoda se pokliče takole: ime_metode(arg1, arg2, .., argN)

Se pravi, navedemo polno ali skrajšano ime metode in nato vse argumente v oklepajih, ločene z vejicami. Če metoda ne sprejme nobenih argumentom, napišemo ().

Objektna metoda se vedno kliče na objektu: obj.ime_metode(arg1, arg2, ..., argN)

Osebna orodja