Kinetična energija

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Kinetična energija je vsota translacijske in rotacijske kinetične energije.

W_k = \frac{m\,v^2}{2} + \frac{J\,\omega ^2}{2}.

Točkasta telesa in telesa, ki se ne vrtijo okoli neke osi, nimajo rotacijskega (drugega) dela.

Pri tem je m masa, v hitrost težišča, J vztrajnostni moment in ω kotna hitrost.

Osebna orodja