Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: Ugotovite in preverite, kako se v MaFiRa Wikiju uporablja poglavja, podpoglavja, itd. Z zgledi prikažite nekaj smiselno strukturiranih strani.
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Section_editing#Compact_TOC
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Template:CategoryTOC
 3. Avtor: Tjaša Rugelj
 4. Seminar: 18.4.2011
 5. Predstavitev: Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRaWikiju - Power Point.
 6. Seminarska naloga: Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRaWiki
 7. primeri

Kvizna vprašanja: (Pravilen odgovor je označen z zvezdico.)

 1. Kam ponavadi MaFiRaWiki postavi kazalo vsebine??
  1. (*)na začetek
  2. na sredino
  3. na konec
 2. Kakšno oznako uporabimo, če želimo nadaljevati pisanje v novi vrstici?
  1. </end>
  2. (*)< br/>
  3. pritisnemo 'Enter'
 3. Kateri izraz prepreči, da bi MaFiRaWiki sam ustvaril kazalo?
  1. (*)_NOTOC_
  2. _FORCETOC_
  3. _TOC_
 4. Kakšno oznako uporabimo, če želimo ustvariti podpoglavje?
  1. =podpoglavje=
  2. ==podpoglavje==
  3. (*)===podpoglavje===
 5. Kaj moramo napisati v zavite oklepaje, da ustvarimo imensko kazalo?
  1. (*)compactTOC
  2. compact
  3. compactNOTOC
Osebna orodja