Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju (Seminarska naloga)

Iz MaFiRaWiki

Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako se v MaFia Wikiju uporablja poglavja, podpoglavja, itd. Z zgledi prikažite nekaj smiselno strukturiranih strani.
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Section_editing#Compact_TOC
 3. Predavatelj, avtor : Sara Kastelic
 4. Seminar: 12.4.2010
 5. Predstavitev:Slika:SaraKastelicSila Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju.pdf
 6. Primeri:
  1. Imensko kazalo
  2. Tematsko kazalo
  3. Kazalo vsebine
  4. Hitro kazalo
 7. Seminarska naloga:Slika:Kazala,poglavja,podpoglavja v MaFiRa Wikiju.pdf
 8. Kvizna vprašanja:
  1. Kvizna vprašanja
Osebna orodja