Kardinalna aritmetika

Iz MaFiRaWiki

Kardinalna števila lahko seštevamo, množimo in potenciramo. Naj bosta A in B množici ter |A| in |B| kardinalni števili, ki označujeta njuni moči. Tedaj velja:

  • |A|+|B| = |A + B|
  • |A| ⋅ |B| = |A × B|
  • |B||A| = |BA|

Tu A+B označuje disjunktno unijo množic, A × B kartezični produkt in BA eksponentno množico, to je množico vseh funkcij A → B.

Osebna orodja