Kako konstruirati vse 3-valentne točkovno tranzitivne grafe (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Kako konstruirati vse 3-valentne točkovno tranzitivne grafe

Primož Potočnik

Torek, 16. decembra 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Predstavil bom osnovne ideje, ki smo jih skupaj z Gabrielom Verretom in Pablom Spigo uporabili pri konstruiranju cenzusa 3-valentnih točkovno tranzitivnih grafov.

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja