Jerala, Roman, Klavžar, Sandi; Matematični kolokvij maj 2013

Iz MaFiRaWiki

Sintezna biologija, kako lahko pomagajo matematiki?

Roman Jerala in Sandi Klavžar

Kemijski inštitut Ljubljana in Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana

30. maj 2013


Sintezna biologija vnaša inženirske pristope v biološke sisteme, kar omogoča številne možnosti uporabe ter poglobljeno razumevanje bioloških procesov. Predstavili bomo nekaj novejših dosežkov kot je dizajn logičnih operacij v celicah z načrtovanjem in pripravo bistabilnih stikal. Biološki polimeri omogočajo tvorbo zelo kompleksnih struktur, kot so proteini v vseh organizmih. Predstavili bomo nov način modularnega sestavljanja polipeptidnih struktur, ki omogoča tvorbo struktur, ki se razlikujejo od naravnih. V drugem delu predavanja bomo predstavili matematični model, ki opisuje sestavljanje polipeptidnih poliedrov. Gre za stabilne dvojne obhode v grafih poliedrov; pri tem stabilnost obhoda pomeni, da je brez takojšnje ponovitve in da v nobenem vozlišču nima t.i. ponavljanja. Za poljuben graf velja, da premore stabilni dvojni obhod natanko tedaj, ko ima graf minimalno stopnjo vsaj tri. Predstavljeni bodo tudi posebni stabilni dvojni obhodi - paralelni in antiparalelni - saj so zanimivi iz vidika biotehnoloških aplikacij. Sodelavec pri teh raziskavah je bil Jernej Rus.


Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja