Jedrski reaktor

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Jedrski reaktor je naprava, ki pridobiva energijo z nadzorovano cepitvijo jeder urana ali plutonija. Pri cepitvi jedra je vezavna energija produktov manjša od vezavne energije prvotnega jedra, razlika pa se sprošča v obliki toplote. Uporabljajo se za različne namene, npr. proizvodnjo električne energije, produkcijo izotopov, raziskave, pogon ladij ali podmornic, ...

V jedrskem reaktorju poteka verižna reakcija, katere hitrost uravnavajo s pomočjo kontrolnih palic, ki so iz snovi (npr. kadmij ali bor), ki absorbirajo nevtrone. Glede na hitrost nevtronov delimo reaktorje na hitre in termične (počasne), pri katerih se nevtrone upočasnjuje tako, da med gorivne elemente dodajo moderator. Reaktorji, pri katerih sta gorivo in moderator ločena, so heterogeni, kjer pa sta pomešana pa homogeni.

Osebna orodja