While

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Java:zanka while)

S stavki za ponavljanje dosežemo, da se določen del stavkov ponovi večkrat.

  • splošna oblika:
while (pogoj)
{
  ponavljajoči se stavki
}
  • Pogoj za ponavljanje je na začetku, ponavljanje pa traja toliko časa, kolikor časa je <pogoj> true. Obstaja pa možnost, da se jedro zanke ne bo izvršilo niti enkrat.
  • Zanko while poznajo v taki ali drugačni obliki poznajo skoraj vsi sodobni programski jeziki.

Zgled Pascal

Naloga: Z zanko while seštej vsoto S prvih n členov aritmetičnega zaporedja s prvim členom a in diferenco d.

k := 1; (* števec členov *)
at := a; (* tekoči člen *)
S := 0; (* Vsota zaporedja *)
while k <= n do
begin
  S := S + at;
  at := at + d;
  k := k + 1;
end;
return(S);

Zgled Logo

Naloga: Natisni števila od 1 do 10, vsakega v svojo vrsto.

make "i 0
while [:i<10] [make "i :i+1 print :i]

Glej tudi

Osebna orodja