Janez Grad

Iz MaFiRaWiki

Prof. dr. Janez Grad se je rodil 13.8.1933 v vasi Petelinje, v občini Dol pri Ljubljani. Diplomiral je 1958. leta iz matematike na Naravoslovni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 1968 je magistriral iz matematične fizike na Univerzi v Birminghamu, Anglija, leta 1973 pa doktoriral iz matematičnih znanosti na Vseučilišču v Zagrebu. Po letu 1957 je bil strokovni sodelavec na Institutu »Jožef Stefan«, vodja Republiškega računskega centra, Ljubljana in predstojnik Računalniškega centra Univerze v Ljubljani. Od leta 1973 do leta 1999 je sodeloval kot učitelj za informatiko na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, najprej kot docent, od leta 1979 dalje kot izredni profesor, od 1985 pa kot redni profesor. Sedaj sodeluje kot učitelj za informatiko na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval na Zveznem zavodu za statistiko v Beogradu leta 1961, Institutu fuer Strahlen und Kernphysik v Bonnu leta 1962, Univerzi v Birminghamu, Anglija v času 1966-1968, v jeseni 1986 pa je bil gostujoči profesor na Univerzi v Indiani, School of Business, Bloomington, ZDA. Ukvarjal se je s programiranjem na računalniku in z numerično matematiko – reševanjem problema lastnih vrednosti in vektorjev matrik; v zadnjih letih pa se ukvarja predvsem z reševanjem problemov s področja operacijskega raziskovanja in problemov s področja baz podatkov.

Osebna orodja