JUnit

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka MojcaKogoj.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2(FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.


JUnit nam omogoča preprosto testiranje javanskih programov na vnaprej pripravljenih testnih primerih. Testiramo lahko posamezen del ali pa več združenih delov javanskega programa. S testiranjem povečamo stabilnost programske kode in zmanjšamo čas odkrivanja napak.

Osebna orodja