JDBC/Vzpostavitev povezave

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?


Preden lahko dostopamo do podatkovne baze, mora obstajati povezava med našim programom in podatkovno bazo. To dosežemo tako, da najprej naložimo ustrezen gonilnik, potem pa naredimo povezavo.

Naložiti gonilnik je zelo enostavno in vsebuje le eno vrstico kode:

Class.forName("imeGonilnika").newInstance();

Seveda "imeGonilnika" nadomestimo z ustreznim imenom gonilnika, ki ga je naš izvajalni sistem našel, na primer:

Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver").newInstance();

Vzpostavitev izvoda z metodo newInstance() sicer ni nujna, vendar omogoča večjo stabilnost programa, saj prestreže nekatere napake. Ko smo naložili gonilnik, lahko naredimo povezavo z DBMS.

Naslednji korak je, da naredimo povezavo. Za to pa moramo imeti ustrezen gonilnik, ki je povezan na DBMS. Povezavo naredimo z naslednjo kodo:

String url = "jdbc:derby://localhost:1527/DBTest";
Connection povezava = DriverManager.getConnection(url, "upIme", "geslo");

Vsak url je sestavljen najmanj iz imena podprotokola in pripadajočih parametrov, na primer:

String url = "jdbc:ime podprotokola:parametri podprotokola";

Ime podprotokola je enolično določeno. Najpogostejša imena podprotokolov so:

odbc
premostitveni gonilnik ODBC-JDBC
oracle
podatkovni strežnik Oracle
mysql
podatkovni strežnik MySQL

Parametri podprotokola so sestavljeni iz vira podatkov, imena podatkovne zbirke in po želji z uporabniškim imenom in geslom.

"upIme" in "geslo" zamenjamo z ustreznim uporabniškim imenom in geslom, katere uporabljamo pri povezavi do naše DBMS.

S klicem DriverManager.getConnection(url, "upIme", "geslo") poizkušamo vzpostaviti povezavo.

Osebna orodja