JDBC/Vstavljanje podatkov v tabelo

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

V prejšnjem razdelku smo pokazali, kako se ustvari tabela. Tabela sedaj obstaja, vendar še ne vsebuje nobenih podatkov. To naredimo sedaj.

Podatke bomo vstavljali vrstico za vrstico, tako kot je napisano v naši tabeli EVIDENCA. Začeli bomo z enakim postopkom kot pri ustvarjanju tabele. Ustvarili bomo objekt Statement in ga izvršili s pomočjo metode executeUpdate. Kode so sledeče:

 
Connection povezava = DriverManager.getConnection(url, "upIme", "geslo");
Statement stavek = povezava.createStatement();
stavek.executeUpdate("[[INSERT]] INTO EVIDENCA VALUES ('Janez', 'Novak', 13450012, 2000)");

Naslednjo vrstico vstavimo s kodo:

 
stavek.executeUpdate("INSERT INTO EVIDENCA VALUES ('Marko', 'Horvat', 13431250, 1998)");

In to tako nadaljujemo, dokler nismo vstavili vse naše podatke. Zapomnimo si, da raje ponovno uporabljamo objekt Statement stavek, kot pa da bi vsakič znova ustvarili novo za vsako vrstico.

Osebna orodja