JDBC/Ustvarjanje tabele

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Vsebina


Za ustvarjanje tabele obstaja več načinov, tu omenimo dva.

Ustvarjanje tabele z NetBeans

Najlažji način, kako ustvarimo tabelo, je s pomočjo programa NetBeans IDE 5.5. Ta program je preskrbljen s t.i. grafičnim vmesnikom. Če želimo ustvariti tabelo, enostavno (seveda, ko smo že povezani na bazo) s klikom na ikono Tables izberemo "Create Table" in se nam pojavi sledeče okence:

Slika:PrvaTabela.jpg

Ustrezno izpolnimo ime tabele s podatki in tipi podatkov:

Slika:DrugaTabela.jpg

Primer tabele:

EVIDENCA
IME PRIIMEK VPISNA_ST LETO_VPISA
Janez Novak 13450012 2000
Marko Horvat 13431250 1998
Anita Kovač 13462391 2001
Peter Golob 13450001 2000
Irena Krajnc 13478355 2002

Ustvarili smo tabelo z imenom EVIDENCA s podatki IME tipa VARCHAR(32), PRIIMEK tipa VARCHAR(32), VPISNA_ST tipa INTEGER(8) in LETO_VPISA tipa INTEGER(4).

Kot omembo naj še navedemo, da tip VARCHAR v SQL pomeni isto kot String v Javi, številka 32 pa nam pove omejitev znakov, se pravi, da sprejme besedo z največjo dolžino 32 znakov, INTEGER(8) pa sprejema največ 8 znakov. V tem primeru sta lahko IME in PRIIMEK največ velikosti 32, VPISNA_ST največ dolžine 8 ( ker sestoji točno iz 8 številk ) ter LETO_VPISA največ velikosti 4 številk.

Ustvarjanje tabele z ukazi SQL

Drugi način ustvarjanja tabele je, da zadevo uredimo programsko, preko JDBC. Tukaj uporabljamo objekt tipa Statement, ki pošilja naše SQL ukaze do DBMS-a. Najprej ustvarimo objekt Statement, nato ga izvršimo, vstavimo ustrezne SQL stavke, ki jih želimo poslati.

Za ustvarjanje tabele, vstavljanje podatkov v tabele in za posodabljanje podatkov v tabeli uporabljamo metodo executeUpdate.

Preden želimo narediti tabelo, moramo omogočiti povezavo. Uporabili bomo objekt Connection povezava, da ustvarimo objekt Statement stavek. To naredimo na sledeč način:

 
Connection povezava = DriverManager.getConnection(url, "myLogin", "myPassword");
Statement stavek = povezava.createStatement();

V tem trenutku objekt stavek obstaja. Če želimo nad bazo izvesti ukaz v SQL, uporabimo metodo executeUpdate. Kot parameter te metode napišemo ustrezen ukaz v SQL. V jeziku SQL tabelo naredimo s pomočjo ukaza CREATE TABLE (SQL).


 
stavek.executeUpdate("CREATE TABLE EVIDENCA " + "(IME VARCHAR(32), PRIIMEK VARCHAR(32), " + "VPISNA_ST INTEGER(8), LETO_VPISA INTEGER(4))");
Osebna orodja