JDBC/Posodabljanje podatkov v tabeli

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Lahko se zgodi, da po določenem času ugotovimo, da smo se zmotili pri vpisovanju v tabelo, ali pa je prišlo do dejanskih sprememb. Seveda si želimo napako popraviti, vendar ne vemo kako. En način je, da bi popravljali stvari, ko smo vnašali podatke v tabelo, drugi način, dosti enostavnejši in bolj logičen pa je, da podatek zamenjamo s ta pravim. Kako to naredimo?

Uporabimo metodo executeUpdate, ki nam posodobi željene podatke. Z uporabo objekta stavek JDBC koda izvrši SQL navedbo, ki jo navedemo znotraj oklepajev.

Na primer smo ugotovili, da smo se zmotili pri vpisovanju, in da se je oseba Janez Novak prvič vpisal na fakulteto leta 2001 in ne leta 2000. Spremembo dosežemo le z eno vrstico kode:

 
stavek.executeUpdate("UPDATE EVIDENCA SET LETO_VPISA=2001 WHERE PRIIMEK LIKE 'Novak'");

Se pravi, v tabeli EVIDENCA nastavimo podatek LETO_VPISA na 2001, kjer je PRIIMEK podoben Novak. Izbere nam priimek Novak in leto vpisa nastavi na letnico 2001.

Metoda ne izpiše ničesar, le spremeni podatek. Če se želimo prepričati, da je sprememba uspela, uporabimo ustrezen SQL stavek za povpraševanje podatkov v tabeli.

Seveda naj vzamemo v obzir, da v naši tabeli obstaja le ena oseba z priimkom Novak in zaradi tega ni prišlo do nobenih zapletov.

Osebna orodja