JDBC/Naloga: Ustvarjanje tabele/Rešitev

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Rešitev naloge:

 1. import java.sql.*;
 2.  
 3. public class TestJDBC2 {
 4.  
 5. public static void main ( String args[] ) {
 6.  
 7. try {
 8. // naložimo JDBC in ustrezen gonilnik
 9. Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver").newInstance();
 10.  
 11. // ko smo že naložili gonilnik in ga je naš sistem zaznal, naredimo povezavo
 12. // url mora biti sestavljen iz imena pod-protokola in s parametri pod-protokola
 13. String url = "jdbc:derby://localhost:1527/DBTest";
 14.  
 15. // upIme in geslo je moje uporabniško ime in geslo, katero uporabljam pri
 16. // povezavi do moje DBMS ( v mojem primeru je to povezava s programom NetBeans IDE,
 17. // kjer sem si ustvarila bazo )
 18. Connection povezava = DriverManager.getConnection(url, "klaudija", "klaudija");
 19.  
 20. // izvedemo stavek
 21. Statement stavek = povezava.createStatement();
 22.  
 23. // naredimo tabelo EVIDENCA
 24. stavek.executeUpdate("CREATE TABLE EVIDENCA " +
 25. "(IME VARCHAR(32), PRIIMEK VARCHAR(32), " +
 26. "VPISNA_ST INTEGER(8), LETO_VPISA INTEGER(4))");
 27.  
 28.  
 29.  
 30. // uporabimo metodo executeQuery, ki nam izpiše vse podatke, ki se nahajajo
 31. // v tabeli EVIDENCA
 32. ResultSet rs = stavek.executeQuery("SELECT * FROM EVIDENCA");
 33.  
 34. // izpiše nam ime posameznega stolpca ( t.j. IME, PRIIMEK, VPISNA_ST, LETO_VPISA )
 35. int columns = rs.getMetaData().getColumnCount();
 36. for(int i=1; i<=columns; i++) {
 37. System.out.print(rs.getMetaData().getColumnName(i) + "\t");
 38. }
 39. System.out.println();
 40.  
 41. // izpiše vsako vrstico v tabeli
 42. // da nam metoda next() ne vrne stavek false, naredimo while zanko, ki se sprehodi
 43. // po celotni tabeli in izpiše vsako vrstico
 44. while (rs.next()) {
 45. for (int ii = 1; ii <= columns; ii++) {
 46. System.out.print(rs.getString(ii)+"\t");
 47. }
 48. System.out.println();
 49. }
 50.  
 51. // na koncu ne smemo pozabiti, da moramo povezave zapret
 52.  
 53. // zapremo objekt ResultSet rs
 54. rs.close();
 55. // zapremo objekt Statement stavek
 56. stavek.close();
 57. // zapremo objekt Connection povezava
 58. povezava.close();
 59. }
 60.  
 61. // če pride do katere napake, nam jo prestreže in javi določeno napako z opisom
 62. catch (Exception e) {
 63. System.out.println(e.getMessage());
 64. e.printStackTrace();
 65. }
 66. }
 67. }
Osebna orodja