JDBC/Naloga: Povpraševanje podatkov v tabeli/Rešitev

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Rešitev naloge:


 1.  
 2. import java.sql.*;
 3.  
 4. public class TestJDBC4 {
 5. public static void main ( String args[] ) {
 6. try {
 7. // naložimo JDBC in ustrezen gonilnik
 8. Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver").newInstance();
 9. // ko smo že naložili gonilnik in ga je naš sistem zaznal, naredimo povezavo
 10. // url mora biti sestavljen iz imena pod-protokola in s parametri pod-protokola
 11. String url = "jdbc:derby://localhost:1527/DBTest";
 12. // upIme in geslo je moje uporabniško ime in geslo, katero uporabljam pri
 13. // povezavi do moje DBMS ( v mojem primeru je to povezava s programom NetBeans IDE,
 14. // kjer sem si ustvarila bazo )
 15. Connection povezava = DriverManager.getConnection(url, "klaudija", "klaudija");
 16. // izvedemo stavek
 17. Statement stavek = povezava.createStatement();
 18. // uporabimo metodo executeQuery, ki nam izpiše vse podatke, ki se nahajajo
 19. // v tabeli EVIDENCA
 20. // v tem primeru mi izpiše vse podatke v tabeli EVIDENCA
 21. ResultSet rs = stavek.executeQuery("SELECT * FROM EVIDENCA");
 22. // lahko pa povprašujemo po določenih podatkih,
 23. // npr. da nas zanimajo le osebe oz. oseba, ki se je vpisala leta 2000
 24. //ResultSet rs = stavek.executeQuery("SELECT IME, PRIIMEK FROM EVIDENCA WHERE LETO_VPISA=2000");
 25. // in tako dalje se lahko "igramo"
 26. // izpiše nam ime posameznega stolpca ( t.j. IME, PRIIMEK, VPISNA_ST, LETO_VPISA )
 27. int columns = rs.getMetaData().getColumnCount();
 28. for(int i=1; i<=columns; i++) {
 29. System.out.print(rs.getMetaData().getColumnName(i) + "\t");
 30. }
 31. System.out.println();
 32. // izpiše vsako vrstico v tabeli
 33. // da nam metoda next() ne vrne stavek false, naredimo while zanko, ki se sprehodi
 34. // po celotni tabeli in izpiše vsako vrstico
 35. while (rs.next()) {
 36. for (int ii = 1; ii <= columns; ii++) {
 37. System.out.print(rs.getString(ii)+"\t");
 38. }
 39. System.out.println();
 40. }
 41. // na koncu ne smemo pozabiti, da moramo povezave zapret
 42. // zapremo objekt ResultSet rs
 43. rs.close();
 44. // zapremo objekt Statement stavek
 45. stavek.close();
 46. // zapremo objekt Connection povezava
 47. povezava.close();
 48. }
 49. // če pride do katere napake, nam jo prestreže in javi določeno napako z opisom
 50. catch (Exception e) {
 51. System.out.println(e.getMessage());
 52. e.printStackTrace();
 53. }
 54. }
 55. }
Osebna orodja