J. Kovič: Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) - življenje in delo

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Lagrange je pomembno prispeval k številnim področjem matematike, vpeljal je tudi pomembne nove koncepte in metode. Strnil je stoletne izsledke predhodnikov na področju mehanike od Newtona dalje in jih izpeljal iz samo dveh osnovnih formul. Njegov opus je ogromen. Iznašel je variacijski račun, ukvarjal se je tudi s teorijo števil.

Da bi bolje spoznali nekatere probleme, s katerimi se je Lagrange ukvarjal, pa tudi način, na katerega je razmišljal in pisal, si bomo pozorneje ogledali nekaj izbranih odlomkov iz njegovih del.

Osebna orodja