J. Kovič: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - življenje, delo in matematični sopotniki, 2. del: v Newtonovi senci

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Razvpiti prioritetni spor med Newtonom in Leibnizem je pomembno vplival ne samo na različni trajektoriji razvoja matematike na Otoku in Kontinentu, ampak tudi na razvoj zgodovine matematike kot vede.

Iz primerjave različnih izhodišč, ugotovitev in metod dela številnih biografov in zgodovinarjev matematike, ki so se postavljali na eno ali drugo stran v tem sporu, se lahko veliko naučimo tudi o evoluciji zgodovine matematike od 17. stoletja do danes.

Osebna orodja