Izraz

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Izrazi)
GFDL Avtor tega članka je študent/ka SandraPerko.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Obdelava podatkov poteka z izrazi (expressions). Izrazi so programski stavki, ki nam izračunani, dajo neko novo vrednost. Omogočajo prirejanje, primerjanje in preračunavanje vrednosti spremenljivk.

Izraz sestavljajo operandi in operatorji. Operandi so lahko konstante, vrednosti spremenljivk različnih podatkovnih tipov in funkcije oziroma vrednosti, ki ji te vračajo. Operatorji povezujejo operande v izraz. Primeri nekaterih operatorjev v Javi: +, -, *, /, %.

int vsota = 0;
int a = 6;
int b = 5;
vsota = a + b;

V tem primeru sta operanda dva (a in b), operator je + in izraz je a+b, ki se izvrednoti v novo vrednost, ki je vsota.


Glej tudi

Osebna orodja