Izračun možnih IP številk

Iz MaFiRaWiki

Računalniki si v omrežju izmenjujejo podatke po protokolu TCP-IP. Vsak računalnik v omrežju ima tako svoj edinstven naslov - IP številko. Poleg IP številke so za povezavo v internet potrebne še tri številke: maska omrežja, privzeti prehod in naslov DNS strežnika. Ko imamo vse podatke lahko izračunamo, koliko naprav lahko priklopimo v naše omrežje.


 Slika:IP lastnosti.jpg


Vsebina

Izračun

Pretvarjanje števila iz desetiškega v dvojiški sistem

Najprej moramo pretvoriti IP naslov in masko v dvojiški zapis. Najenostavneje to storimo tako, da v Računalo vpišemo desetiško vrednost, nato pa samo kliknemo na gumb Bin in že se nam izpiše binarni zapis števila.


Slika:calc.jpg


Če torej pretvorimo celoten IP naslov in masko v binarni zapis izgledata približno takole:


Slika:IP-binarno1.jpg


Izračun števila IP naslovov

Označimo mesto, kjer naletimo na prvo ničlo v maski in preštejemo koliko mest je še do konca številke. Število mest nam pove koliko možnih IP naslovov imamo. V našem primeru je to zadnjih 5 mest. Najmanjše število je 00000 (0) največje pa 11111 (31) Torej 32 števil(0,1,2,3,4,...30,31).
Izračunali smo, da je v našem omrežju vseh možnih IP naslovov 32.


Slika:IP-binarno2.jpg


Izračun konkretnih števil

Zdaj pa si poglejmo katera števila so lahko naši IP naslovi.
V našem primeru vzamemo naš IP naslov in mu zadnjih 5 mest zamenjamo z ničlami, to bo naš najmanjši možen IP naslov, nato pa zadnjih 5 mest zamenjamo še z enkami, pa dobimo največji možen IP naslov.


Slika:IP-binarno3.jpg


Pretvarjanje nazaj v desetiški sistem

Na koncu nam preostane le še to, da iz binarnega zapisa prevedemo števili nazaj v desetiški zapis.

10000000 = 128
10011111 = 159

Naprave v našem omrežju torej lahko uporabljajo IP naslove od 88.126.168.128 do 88.126.168.159

Osebna orodja