Izpitno vprašanje RAČ2PRA 9600

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka JelkaZupanec.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

V dvojiškem drevesu hranimo cela števila. Sestavi algoritem, s katerim izračuna povprečno vrednost elementov v drevesu.

Odgovor

Da izračunamo povprečno vrednost elementov v dvojiškem drevesu potrebujemo dve pomožni metodi:

- metoda, ki v dvojiškem drevesu prešteje vsa vozlišča

- metoda, ki izračuna vsoto elementov v dvojiškem drevesu.

Povprečna vrednost elementov je pa, da vsoto elementov delimo z število vozlišč.

 1. //PREŠTEJEMO VOZLIŠČA V DVOJIŠKEM DREVESU
 2. public static int steviloVozlisc(DvojiskoDrevo<Integer> d) throws Exception{
 3. if(d.prazno()){
 4. return 0;
 5. }
 6. DvojiskoDrevo<Integer> levoPoddrevo = d.levoDrevo();
 7. DvojiskoDrevo<Integer> desnoPoddrevo = d.desnoDrevo();
 8. return 1 + steviloVozlisc(levoPoddrevo) + steviloVozlisc(desnoPoddrevo);
 9. }
 10. //IZRAČUNAMO VSOTO ELEMENTOV V DVOJIŠKEM DREVESU
 11. public static int vsota(DvojiskoDrevo <Integer> d) throws Exception{
 12. if(d.prazno()){
 13. return 0;
 14. }
 15. DvojiskoDrevo<Integer> levoPoddrevo = d.levoDrevo();
 16. DvojiskoDrevo<Integer> desnoPoddrevo = d.desnoDrevo();
 17. int koren = d.podatek();
 18. return koren + vsota(levoPoddrevo) + vsota(desnoPoddrevo);
 19. }
 20. //IZRAČUNAMO POVPREČNO VREDNOST ELEMENTOV V DVOJIŠKEM DREVESU
 21. public static double povprečje(DvojiskoDrevo d) throws Exception{
 22. if(d.prazno()){
 23. throw new Exception("V praznem dvojiskem drevesu ne moreŠ izračunati povprečja");
 24. }
 25. else{
 26. return (double)vsota(d) / steviloVozlisc(d);
 27. }
 28. }
Osebna orodja