Izpitno vprašanje RAČ2PRA 8500

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje

Sestavi statično metodo void izloci(Vrsta v, int x), ki iz vrste izloči vse podatke, ki so enaki x.

Odgovor

 1.  
 2. public static void izloci(Vrsta v, int x){
 3. // iz vrste izlocimo vse x-e
 4. Vrsta pom = new Vrsta();//naredimo pomozno vrsto
 5. //ponavljamo dokler vrsta ni prazna
 6. while (!v.prazna()){
 7. //ce je element na zacetku vrste razlicen od x
 8. if (v.zacetek() != x){
 9. //ga vstavimo pom vrsto
 10. pom.vstavi(v.zacetek);
 11. //in ga odstranimo iz vrste v
 12. v.odstrani();
 13. }
 14. //ce pa je element enak x,ga samo odstranimo
 15. else{
 16. v.odstrani();
 17. }
 18. }
 19. //elemente prelozimo iz pom vrste nazaj v vrsto v
 20. while(!pom.prazna()){
 21. v.vstavi(pom.zacetek());
 22. pom.odstrani();
 23. }
 24. return v;
 25. }
Osebna orodja