Izpitno vprašanje RAČ2PRA 7900

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka NusaSkala.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.


Vprašanje

S pomočjo osnovnih operacij nad vrsto iz vrste odstrani n-ti element.

Odgovor

Naš program je sestavljen iz:

- testne metode, v kateri bomo podali elemente vrste in mesto, na katerem stoji element, ki ga želimo izbrisati

- metode, ki bo element na podanem mestu (indeksu) iz vrste odstranila

Sprehodimo se čez vrsto, tako da pogledamo vsak element posebej. Začnemo z elementom na mestu, ki ima indeks 1. Vsak element, ki ne ustreza željenemu, "preložimo" v pomožno vrsto in ga hkrati odstranimo iz vrste. Ko naletimo na ustrezno mesto, kakršno smo podali v testno metodo, element na njem zbrišemo. Če je indeks, ki smo ga na začetku podali, večji od zadnjega indeksa v vrsti, potem nam bo program javil, da v vrsti ne najde željenega elementa. V tem primeru bo vrsta ostala nespremenjena. Na koncu še vse elemente iz pomožne vrste preložimo nazaj v prvotno vrsto, da bo vrstni red elementov ostal tak kot je bil na začetku.

V konkretnem, spodnjem primeru:

- se naša prvotna vrsta imenuje "v"

- pomožna vrsta pa je seveda "pomozna"

 1.  
 2. public class Vrsta_7900{
 3. //metoda, ki bo odstranila nti element:
 4. public static Vrsta odstrani_nti(Vrsta v, int n){
 5. //pomožna vrsta:
 6. Vrsta pomozna = new Vrsta();
 7. int i = 1;
 8. //"sprehodimo" se čez vrsto. Če naletimo na nti element, ga odstranimo.
 9. //ostale elemente vstavimo v pomožno vrsto
 10. while(!v.prazna()){
 11. if(i == n){
 12. v.odstrani();
 13. i++;
 14. }
 15. else {
 16. pomozna.vstavi(v.zacetek());
 17. v.odstrani();
 18. i++;
 19. }
 20. }
 21. if(n >= i) {
 22. System.out.println("V vrsti ni željenega elementa.");
 23. System.out.println("Vrsta ostane nespremenjena.");
 24. }
 25. while(!pomozna.prazna()){
 26. v.vstavi(pomozna.zacetek());
 27. pomozna.odstrani();
 28. }
 29. return v;
 30. }
 31.  
 32. //testna metoda:
 33. public static void main(String[]args) throws Exception {
 34. int n = 4;
 35. Vrsta v = new Vrsta();
 36. Vrsta pomozna = new Vrsta();
 37. v.vstavi(2);
 38. v.vstavi(5);
 39. v.vstavi(9);
 40. v.vstavi(3);
 41. System.out.println("Podana je vrsta: " + v);
 42. System.out.println("Nova vrsta: " + odstrani_nti(v,n));
 43. }
 44. }
 45.  
 46. /*v ukazni vrstici:
 47. > java Vrsta_7900
 48. Podana je vrsta: - 2 - 5 - 9 - 3
 49. Nova vrsta: - 2 - 5 - 9
 50. */
Osebna orodja