Izpitno vprašanje RAČ2PRA 6700

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka EvelinaKudrevicius.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

Sestavi algoritem, ki izračuna povprečno dolžino besed, ki jih hranimo v enojno povezanem linearnem seznamu

Odgovor

(
public class Povprecje{
 public static int povprecno(LinSez<String> linearniSeznam) throws Exception{
  int stevec = 0;//s stevcem bomo steli koliko je bilo elementov linearnega seznama
  int vsota = 0;//vsota vseh dolzin besed tega linearnega seznama
  Vozel<String> prvi = linearniSeznam.vrniPrviVozel();//vrne prvi vozel
  if(linearniSeznam.prazen()){
   //metoda deluje tudi,če je LinSez prazen,saj smo to predvideli
   //ce je seznam prazen,ne naredimo nič,saj bo števec ostal na nič, prav tako pa tudi vsota
   return 0;
  }
  while(prvi!=null){
   String niz = prvi.vrniPodatek();
   vsota = vsota + niz.length() ; //že dobljeni vsoti prištejemo novo dolžino besede
   stevec = stevec + 1;
   prvi = prvi.vrniNasled();//prestavimo kazalec na naslednji element
 }
  double povprecje2 = vsota/stevec;
  //Po formuli za izračun povprečja števil (vsota števil deljeno s številom, kolikor je bilo teh števil) izračunamo povprečje besed 
  int povprecje1 = (int)povprecje2;//spremenimo v celo število,da se lepše izrazimo
  return povprecje1;
 }
 public static void main(String[] args)throws Exception{
  //v metodi main preverimo delovanje metode povprecno
  //Najprej ustvarimo nek linearni seznam nizov
  Vozel<String> ena = new Vozel<String>("Elizabeta",null);
  Vozel<String> dva = new Vozel<String>("Marjeta",ena);
  Vozel<String> tri = new Vozel<String>("Emma",dva);
  Vozel<String> stiri = new Vozel<String>("Aleksandra",tri);
  LinSez<String> s = new LinSez<String>();
  s.vstaviPrvega(ena);
  s.vstaviPrvega(dva);
  s.vstaviPrvega(tri);
  s.vstaviPrvega(stiri);
  
  System.out.println("Enojno povezani linearni seznam: "+s);
  System.out.println("Povprečna dolžina besed enojno povezanega linearnega seznama: "+povprecno(s));
 }
}

Ko poženemo program iz ukazne vrstice, dobimo:

 
Welcome to DrJava.
> java Povprecje
Enojno povezani linearni seznam: -||- Aleksandra -||- Emma -||- Marjeta -||- Elizabeta
Povprečna dolžina besed enojno povezanega linearnega seznama: 7
>
Osebna orodja