Izpitno vprašanje RAČ2PRA 6200

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka JožicaPavlovič.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.


Vprašanje

Preveri, če so v danem izrazu oklepaji postavljeni pravilno. V izrazu lahko nastopajo ( in [ oklepaji. Vsak predklepaj mora imeti zaklepaj, prav tako pa morajo biti oklepaji pravilno gnezdeni. Izraz je dan kot niz, na voljo pa je sklad, v katerem lahko hranimo znake. Tako v [a(b(]b]bb fbf] oklepaji niso, v [a(b()b)b[b f]bf] pa so postavljeni pravilno.


Odgovor

Nalogo lahko rešimo z metodo public static boolean oklepaji(String niz), ki vrne true, če so v nizu oklepaji postavljeni pravilno, in false sicer. V zrazu imamo dve vrsti oklepajev - [/] in (/).


Pri tem algoritmom si pomagamo s skladom, v katerem bodo vsebovani znaki. Najprej preverimo, če je i-ti znak v nizu predklepaj, ga damo v sklad. Če pa je znak zaklepaj in prvi element v skladu predklepaj, element iz sklada odstranimo, sicer vrnemo false.

 1.  
 2. public class Oklepaji{
 3. public static boolean oklepaji(String niz){
 4. Sklad<Character> s = new Sklad<Character>();
 5. for(int i = 0; i<niz.length(); i++){
 6. char znak = niz.charAt(i); //znak je i-ti znak niza
 7. if((znak == '(')||(znak == '[')){
 8. s.vstavi(znak);
 9. }
 10. else if(znak == ']'){
 11. if(s.vrh() == '['){
 12. s.odstrani();
 13. }
 14. else{return false;}
 15. }
 16. else if(znak == ')'){
 17. if(s.vrh() == '('){
 18. s.odstrani();
 19. }
 20. else{return false;}
 21. }
 22. }
 23. return s.prazen();
 24. }
 25.  
 26. //preiskus metode oklepaji
 27. public static void main(String[] args) {
 28. System.out.println(oklepaji("[a(b()b)b[b f]bf]"); //true
 29. System.out.println(oklepaji("[a(b(]b]bb fbf]"); //false
 30. }
 31. }
Osebna orodja