Izpitno vprašanje RAČ2PRA 4800

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje

Predstavitev sklada z linearnim seznamom.

odgovor

V skladu, ki je predstavljen z linearnim seznamom se elementi obnašajo normalno, kot v navadnem skladu, le da znotraj metod uporabljamo ukaze iz linearnega seznama:

 1. public class SkladLS{
 2.  
 3. LinSez sklad;
 4.  
 5. //konstruktor, ki ne sprejme nobenega argumenta:
 6. public SkladLS(){
 7. sklad = new LinSez(); //naredimo nov prazen linearni seznam
 8. }
 9. //vrh, oziroma zacetek sklada
 10. public int vrh(){
 11. return sklad.vrniPrvoVrednost();
 12. }
 13. //metoda, ki odstrani vrhnji element v skladu:
 14. public void odstrani(){
 15. sklad.zbrisiPrvega();
 16. }
 17. //metoda, ki vstavi nov podatek v sklad:
 18. public void vstavi(podatek){
 19. sklad.vstaviPrvega(podatek);
 20. }
 21. //metoda, ki preveri ali je sklad prazen:
 22. public boolean prazen(){
 23. return sklad.prazen();
 24. }

Sklad 4,3,2,1 kjer je 4 vrhnji element, predstavljen z linearnim seznamom:

Slika:Sklad_linSez.jpg

Osebna orodja