Izpitno vprašanje RAČ2PRA 4600

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje:

Predstavitev sklada s tabelo!

Odgovor:

 • Elemente hranimo v tabeli (cela števila)
 • Problem: omejena velikost
 • rešitev: Uporabnik naj sam poskrbi zato, da ne prekorači zmogljivosti sklada

Ideja je v tem, da podatke hranimo v tabeli. Poleg tega si zapomnimo še indeks do kje je tabela zapolnjena. To nam bo predstavljalo vrh sklada, dno sklada pa bo pri indeksu 0.

V predstavitvi spodaj kot indeks (kam) vodimo prvo prosto mesto. Torej ima trenutni vrhnji elt v skladu indeks kam - 1.

 1. public class SkladTabela{
 2. private int[] tabela;
 3. private int kam; // kazalec na mesto, kjer bomo vstavili nov element
 4. private final static int MAX_V = 20; // privzeta velikost sklada
 5.  
 6. // kostruktorja:
 7. public SkladTabela(){ //sklad privzete velikosti
 8. tabela = new int[MAX_V]; //naredimo prazno tabelo s prostorom za MAX_V elementov
 9. kam = 0;
 10. }
 11. public SkladTabela(int velikost){
 12. tabela = new int[velikost];
 13. kam = 0;
 14. }
 15.  
 16. // metode:
 17. public void vstavi(int podatek)throws Exception{ // vstavimo podatek v sklad
 18. if(kam > tabela.length) throw new Exception("Sklad je poln.");
 19. else{
 20. tabela[kam] = podatek;
 21. kam = kam + 1; //premanemo se naprej na naslednji element
 22. }
 23. public void odstrani()throws Exception{ // odstranimo podatek iz sklada
 24. // ce je sklad prazen, ne naredimo nič
 25. if (!prazen()) kam = kam - 1; //indeks premaknemo za eno mesto nazaj - tabela namreč ne pozna brisanja
 26. else throw new Exception("Sklad je prazen.");
 27. }
 28. public boolean prazen(){ // ali je sklad prazen
 29. return (kam == 0);
 30. }
 31. public int vrh()throws Exception{ // vrnemo vrhnji element sklada
 32. if (!prazen()) return tabela[kam - 1]; // kam kaže na prvo PROSTO mesto
 33. else throw new Exception("Sklad je prazen.");
 34. }
 35. public boolean poln(){ // je sklad poln?
 36. return (kam == tabela.length);
 37. }
 38. public String toString(){
 39. String izpis = "";
 40. for(int i = kam - 1; i >= 0; i--){
 41. izpis = izpis + " " + tabela[i];
 42. }
 43. return izpis;
 44. }}}
Osebna orodja