Izpitno vprašanje RAČ2PRA 4400

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka MonikaDraškovič.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

Imamo dva sklada, v katerih so elementi urejeni naraščajoče. Sestavi algoritem, ki s pomočjo osnovnih operacij nad skladom sestavi nov sklad, kjer so elementi (iz prvih dveh skladov) prav tako urejeni naraščajoče.

Odgovor

Ideja rešitve:
Imamo torej dva sklada urejena naraščajoče. Najprej preverimo, če sklada nista prazna. Če sta, vrnemo izjemo "Sklada sta prazna", saj v tem primeru nimamo kaj početi. V nasprotnem primeru pa vemo, da podatkovna struktura Sklad deluje po principu LIFO. (Za podrobnejšo predstavirev sklada glej: Sklad). Ker bi radi na koncu dobili skad, ki bo prav tako urejen naraščajoče, rabimo dva nova sklada, pomožnega in izhodnega. V pomožnega bomo prelagali elemente tako, da bodo v padajočem vrstnem redu. Torej na vsakem koraku primerjamo vrhnja elementa obeh skladov. Manjšega vstavimo v pomožni sklad in hkrati odstranimo iz sklada iz katerega smo element vzeli. To ponavljamo, dokler en izmed skladov ne ostane prazen. Elemente iz tistega sklada, v katerem so še ostali, preložimo v pomožnega. Na koncu pa tega obrnemo oz. preložimo v izhodni sklad, da bodo elementi v naraščajočem vrstnem redu.


 1. public static Sklad<Integer> zlijNarascajoce(Sklad<Integer> s1, Sklad<Integer> s2)
 2. throws Exception {
 3. //pomožni sklad
 4. Sklad<Integer> pom = new Sklad<Integer>();
 5. //sklada sta prazna, vrnemo izjemo
 6. if(s1.prazen() && s2.prazen()) {
 7. throw new Exception("Sklada sta prazna.");
 8. }
 9. //sklada nista prazna
 10. while(!s1.prazen() && !s2.prazen()) {
 11. //če je element iz sklada s1 manjši od elementa iz sklada s2
 12. //s1 vstavimo v pomožen sklad
 13. if(s1.vrh() <= s2.vrh()) {
 14. pom.vstavi(s1.vrh());
 15. s1.odstrani();
 16. }
 17. //če je element iz sklada s2 manjši od elementa iz sklada s1
 18. //s2 vstavimo v pomožen sklad
 19. else {
 20. pom.vstavi(s2.vrh());
 21. s2.odstrani();
 22. }
 23. }
 24. //sklad s1 še ni prazen, zato preložimo elem. v pom
 25. while(!s1.prazen()) {
 26. pom.vstavi(s1.vrh());
 27. s1.odstrani();
 28. }
 29.  
 30. //sklad s2 še ni prazen, zato preložimo elem. v pom
 31. while(!s2.prazen()) {
 32. pom.vstavi(s2.vrh());
 33. s2.odstrani();
 34. }
 35. //obrnemo sklad, da bo urejen naraščajoče
 36. while(!pom.prazen()) {
 37. s.vstavi(pom.vrh());
 38. pom.odstrani();
 39. }
 40. return s;
 41. }

Tesni primer:

 1. public static void main(String[] args) throws Exception {
 2.  
 3. Sklad<Integer> ena = new Sklad<Integer>();
 4. ena.vstavi(7);
 5. ena.vstavi(7);
 6. ena.vstavi(5);
 7. ena.vstavi(3);
 8. ena.vstavi(2);
 9.  
 10. Sklad<Integer> dva = new Sklad<Integer>();
 11. dva.vstavi(6);
 12. dva.vstavi(5);
 13. dva.vstavi(4);
 14. dva.vstavi(3);
 15.  
 16.  
 17. System.out.println("Sklad prvi: " + ena);
 18. System.out.println("Sklad drugi: " + dva);
 19. System.out.println("Sklad zlit_naraščajoče: " +zlijNarascajoce(ena, dva));
 20. }

Dobljeni izpis:

 >java ZlijNaraščajoče
Sklad prvi: 2 3 5 7 7
Sklad drugi: 3 4 5 6
Sklad zlit_naraščajoče: 2 3 3 4 5 5 6 7 7
Osebna orodja