Izpitno vprašanje RAČ2PRA 2000

Iz MaFiRaWiki

Predmet Računalništvo 2 (FMF PRA)

Vprašanje

Sestavi razred Ulomek, kjer hranimo pozitivna racionalna številka v mešani obliki (npr . 3 2/3 torej celi del + ulomek<1 ). V razredu naj obstaja konstruktor brez parametrov, ki ustvari ulomek oblike 1 0/1, konstruktor z enim parametrom n tipa int , ki ustvari ulomek oblike n 0/1 in konstruktor z dvema parametroma (m, n) tipa int, ki ustvari ustrezni okrajšani ulomek, enak ulomku m/n. Poleg tega napiši statične metode sestej, odstej, mnozi, deli in inverz , ki izvedejo ustrezne operacije. Predpostavi, da so vse operacije legalne.

Odgovor

 1.  
 2. public class Ulomek{
 3. private int celidel;
 4. private int stevec;
 5. private int imenovalec;
 6. //prazen konstruktor
 7. public Ulomek(){
 8. celidel = 1;
 9. stevec = 0;
 10. imenovalec = 1;
 11. }
 12. //konstruktor z enim parametrom n tipa int
 13. public Ulomek(int n){
 14. celidel = n;
 15. stevec = 0;
 16. imenovalec = 1;
 17. }
 18. //konstruktor z dvema parametroma (m, n) tipa int
 19. public Ulomek(int m, int n){
 20. celidel = m/n;
 21. stevec = m - celidel*n;
 22. imenovalec = n;
 23. okrajsaj();
 24. }
 25.  
 26. private void okrajsaj(){
 27. int max_d = evklid(stevec,imenovalec);//najvecji skupni delitelj
 28. stevec = stevec/max_d;
 29. imenovalec = imenovalec/max_d;
 30. //ce bi bil slucajno imenovalec negativen, rajsi damo predznak k stevcu
 31. if(imenovalec < 0){
 32. imenovalec *= -1;
 33. stevec *= -1;
 34. }
 35. }
 36. //največji skupni delitelj
 37. public static int evklid(int a, int b){
 38. while(b != 0){
 39. int d = a%b;
 40. a = b;
 41. b = d;
 42. }
 43. return a;
 44. }
 45. public String toString(){
 46. return(celidel + " " +stevec+ "/" + imenovalec+ "");
 47. }
 48. //staticne metode
 49. //sestej
 50. public static Ulomek sestej(Ulomek a, Ulomek b){
 51. int produkt_imenovalcev = (a.imenovalec)*(b.imenovalec);
 52. int astevec = a.stevec + (a.celidel)*(a.imenovalec);
 53. int bstevec = b.stevec + (b.celidel)*(b.imenovalec);
 54. return new Ulomek((astevec)*(b.imenovalec) + bstevec*(a.imenovalec), produkt_imenovalcev);
 55. }
 56. //odstej Ulomek a - Ulomek b
 57. public static Ulomek odstej(Ulomek a, Ulomek b){
 58. int produkt_imenovalcev = (a.imenovalec)*(b.imenovalec);
 59. int astevec = a.stevec + (a.celidel)*(a.imenovalec);
 60. int bstevec = b.stevec + (b.celidel)*(b.imenovalec);
 61. return new Ulomek((astevec)*(b.imenovalec) - bstevec*(a.imenovalec), produkt_imenovalcev);
 62. }
 63. //mnozi
 64. public static Ulomek mnozi(Ulomek a, Ulomek b){
 65. int produkt_imenovalcev = (a.imenovalec)*(b.imenovalec);
 66. int astevec = a.stevec + (a.celidel)*(a.imenovalec);
 67. int bstevec = b.stevec + (b.celidel)*(b.imenovalec);
 68. return new Ulomek(astevec*bstevec, produkt_imenovalcev);
 69. }
 70. //deli
 71. public static Ulomek deli(Ulomek a, Ulomek b){
 72. int produkt_imenovalcev = (a.imenovalec)*(b.imenovalec);
 73. int astevec = a.stevec + (a.celidel)*(a.imenovalec);
 74. int bstevec = b.stevec + (b.celidel)*(b.imenovalec);
 75. return new Ulomek(astevec*(b.imenovalec), bstevec*(a.imenovalec));
 76. }
 77. //inverz
 78. public static Ulomek inverz(Ulomek a){
 79. int astevec = a.stevec + (a.celidel)*(a.imenovalec);
 80. return new Ulomek(a.imenovalec,astevec);
 81. }
 82. public static void main(String[]args){
 83. Ulomek a = new Ulomek(17, 2);
 84. Ulomek b = new Ulomek(7, 3);
 85. System.out.println(a);
 86. }
 87. }
Osebna orodja