Izpitno vprašanje RAČ2PRA 200

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje

|Vpr. 200| Kaj so objekti v Javi? Kako jih ustvarimo, uničimo... ?

Odgovor

Objekt v Javi je primerek razreda. Pogosto tudi rečemo, da je razred, iz katerega je objekt nastal, tip objekta.
Objekt je skupek podatkov, s katerim želimo upravljati kot s celoto.
Vsak objekt pripada nekemu razredu. Če pripada objekt x razredu C, potem pravimo tudi, da je x objekt tipa C.


V Javi ustvarimo objekt z ustvarjanjem primerka razreda ali z drugimi besedami "z ustvarjanjem razreda."

To storimo s pomočjo operatorja new. :

  1. new Trikotnik();
  2. Trikotnik trik = new Trikotnik();
  3. Kot a = new Kot();

V javi, ko na objekt nimamo več reference na njem, garbage collector pokliče metodo finalize() , ki ga sprosti.

  1. Trik = null;

Tako smo zgubili referenco in zato garbage collector sprosti polnilnik ki ga je objekt zavzemal.

Konstruktorji so posebne metode ki jih ne moremo klicati posebej le ko tvorimo objekt.
Kličemo jih z besedo new.
Imajo enako ime kot razred, nimajo tipa tudi void ne in ni stavka return.
Več konstrukterjev če bi uporabniku radi ponudili več možnosti začetnega objekta (preobteževanje).

  • this.x = x; // x os trikotnik
  • this.y = y; // y os trikotnika
  • this.a = a; // a kot trikotnika


  • zaščiteni konstruktorji() - ključna beseda 'protected'--

le podrazredi vašega razreda ga lahko uporabijo (iz kateregakoli paketa)

  • javni konstruktorji() - ključna beseda 'public'--

razredi so lahko ustvarjeni od koderkoli

  • privatni konstruktorji() - ključna beseda 'private'--

nihče ne more napraviti instance vašega razreda. Lahko pa to storite s pomočjo javnih statičnih metod, ki prevzamejo nalogo ustvaritve razreda.

Osebna orodja