Izpitno vprašanje RAČ2PRA 15000

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka Skalan.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje:

Analiziraj časovno zahtevnost iskanja minimalnega elementa z direktnim iskanjem (zaporedno primerjanje) in z metodo Deli in vladaj.

Odgovor:

1) Iskanje minimalnega elementa z Direktnim iskanjem (zaporednim primerjanjem):

 1. direktno_iskanje_min(int[]a, int n){
 2. int min = a[0];
 3. for(int i = 1; i < n; i++){
 4. if(a[i] < min){
 5. min = a[i];
 6. }}}

ČASOVNA ZAHTEVNOST: Z zanko for gremo čez n elementov. V zanki naredimo n-1 primerjanj. Ker nas zanima le vodilni člen, je torej časovna zahtevnost reda n, oziroma O(n).


2) Iskanje minimalnega elementa z Metodo Deli in vladaj:

 1. deli_vladaj_min(int[]a, int zacetek, int konec, int min){
 2. //Ce imamo le en element v tabeli:
 3. if(zacetek = konec){
 4. min = a[zacetek]; //ali a[konec]}
 5. else{
 6. int sredina = (zacetek + konec)/2;
 7. //rekurzivno poklicemo metodo Deli in vladaj in na vsakem delu posebej poiščemo minimalni element
 8. deli_vladaj_min(a, zacetek, sredina, min_levo);
 9. deli_vladaj_min(a, sredina+1, konec, min_desno);
 10. if(min_levo < min_desno){
 11. min = min_levo;
 12. }
 13. else{
 14. min = min_desno;
 15. }}}

ČASOVNA ZAHTEVNOST: Če imamo v tabeli n elementov, se v prvi zanki izvede n-1 primerjanj, prav tako v drugi. Časovna zahtevnost je spet O(n).

Osebna orodja