Izpitno vprašanje RAČ2PRA 1500

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka PolonaVehovec.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

Kako v Javi primerjamo standardne podatkovne tipe (int, double, float...) in kako primerjamo med seboj objekte? Navedi nekaj primerov!

Odgovor

1.) Standardne podatkovne tipe v Javi lahko med seboj primerjamo z:

 • x == y ..... x je enak y
 • x != y ..... x ni enak y
 • x < y ..... x je manjši od y
 • x > y ..... x je večji od y
 • x <= y ..... x je manjši ali enak y
 • x >= y ..... x je večji ali enak y

Tako lahko primerjamo int, double, float in char.

2.) Objekte pa v Javi med seboj primerjamo s klicem metode compareTo na objektu z argumentom drugega objekta, ki vrne:

 • 0, če sta objekta enaka
 • -1, če je objekt na katerem kličemo metodo compareTo pred argumentom
 • 1, če je objekt na katerem kličemo metodo compareTo za argumentom

3.) Primeri
Primerjanje nizov:

 1. String a = "mesto";
 2. String b = "naselje";
 3. System.out.println(a.compareTo(b)); //vrne ''-1''
 4. //ali
 5. System.out.println(a.equals(b)); //vrne ''false''

Primerjava števil:

 1. int a = 5;
 2. int b = 8;
 3. if(a == b){
 4. }
 5. //ali
 6. if (a > b){
 7. }
 8. //ali
 9. if(a < b){
 10. }
 11. //ali
 12. if (a >= b){
 13. }
 14. //ali
 15. if(a <= b){
 16. }

Primerjanje objektov:

 1. Datum a = new Datum(27,5,2006);
 2. Datum b = new Datum(15,6,2006);
 3. a.equals(b);
 4. //ali
 5. a.compareTo(b);

Več o tem si lahko preberete na strani Nizi v Javi.

Osebna orodja