Izpitno vprašanje RAČ2PRA 12700

Iz MaFiRaWiki

Dana je tabela neničelnih celih števil. Uredi jo tako, da bodo najprej soda negativna števila, nato soda pozitivna, nato liha negativna števila in še liha pozitivna števila. Uporabi vsaj dva različna algoritma in analiziraj časovno zahtevnost svojega algoritma!

 1. public class Uredi{
 2.  
 3. public static void urejanje(int[] a){
 4. //v tabeli NI nicelnih elementov!
 5. int levi = 0;
 6. int desni = a.length - 1;
 7.  
 8. //preuredimo tako, da je prvi del tabele sod in drugi lih
 9. while (levi < desni){
 10. //dokler smo se v levem delu in so elti sodi
 11. while (levi < desni && (a[levi]%2 == 0))
 12. levi++;
 13. //dokler smo se v desnem delu in so elti lihi
 14. while (levi < desni && (a[desni]%2 != 0))
 15. desni--;
 16. //zamenjamo
 17. int t = a[levi];
 18. a[levi] = a[desni];
 19. a[desni] = t;
 20. }
 21. int del = levi; // do kje so sodi elementi
 22. levi = 0; // zacetek sodih
 23. desni = levi; // konec sodih
 24.  
 25. //preuredimo na negativne / pozitivne
 26. while (levi < desni){
 27. //dokler smo se v levem delu in so elti negat.
 28. while (levi < desni && a[levi] < 0)
 29. levi++;
 30. //dokler smo se v desnem delu in so elti pozitivni
 31. while (levi < desni && a[desni] > 0)
 32. desni--;
 33. // zamenjamo
 34. int t = a[levi];
 35. a[levi] = a[desni];
 36. a[desni] = t;
 37. }
 38. levi = del + 1; //kje se zacnejo lihi
 39. desni = a.length - 1; //kje se koncajo lihi
 40. while (levi < desni){
 41. while (levi < desni && a[levi] < 0)
 42. levi++;
 43. while (levi < desni && a[desni] > 0)
 44. desni--;
 45. //zamenjamo
 46. int t = a[levi];
 47. a[levi] = a[desni];
 48. a[desni] = t;
 49. }
 50. }
 51. }

ČASOVNA ZAHTEVNOST: Prva glavna zanka (preurejanje sodi/lihi) preteče vse elemente tabele. Pri tem opravimo n primerjav elementov. V tej zanki v najboljšem primeru opravimo 2 zamenjavi in v najslabšem n zamenjav.

Osebna orodja