Izpitno vprašanje RAČ2PRA 12000

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka MonikaDraškovič.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

Sestavi algoritem, s katerim poiščeš dani element v dvojiškem iskalnem drevesu.

Odgovor

Izhajamo iz osnovne definicije iskalnega dvojiškega drevesa. Zato iščemo dani element v levem poddrevesu, če je koren večji, oz. v desnem poddrevesu, če je koren manjši od iskanega elementa.

 1. public static boolean poisci(DvDrevo d, int x) {
 2. //drevo je prazno, v njem ni elementa
 3. if(d.prazno()) return false;
 4. //če podatek ustreza iskanemu, vrnemo true in zaključimo iskanje
 5. if(d.koren() == x) return true;
 6. //podatek v korenu poddrevesa je večji od iskanega elementa
 7. //gremo iskat naprej v levo poddrevo
 8. else if(d.koren() > x) {
 9. return poisci(d.leviSin(), x);
 10. }
 11. //podatek v korenu poddrevesa je manjši od iskanega elementa
 12. //gremo iskat naprej v desno poddrevo
 13. else if(d.koren() < x) {
 14. return poisci(d.desniSin(), x);
 15. }
 16. }
Osebna orodja