Izpitno vprašanje RAČ2PRA 11700

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje

Sestavi algoritem, s katerim odstraniš poljubni podatek iz kopice.

Odgovor

Izbrisi(element x, kopica k)
{
  l = new kopica; // ustvarimo novo kopico
  while(!prazna(k)) // delamo, dokler ne pridemo do pravega elt.             
           // ali izpraznemo kopice
  {
   v = odstrani(k);
   if(v == x) // če najdemo pravi elt., vrnemo elt. iz l v k in končamo
   {
     while(!prazna(l))
     {
      vstavi(odstrani(l),k);
     }
     break;
   }
   vstavi(v,l);
  }
  if (prazna(k)) // elementa sploh ni v kopici
  {
    while(!prazna(l))
    {
      vstavi(odstrani(l),k);
    }
  }
  return k;
}
Osebna orodja