Izpitno vprašanje DIRI2005 6000

Iz MaFiRaWiki

Predmet Dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike (DIRI)

Vprašanje

|Vpr. 6000| Dana sta dva nepadajoče urejena sklada. Sestavi metodo, ki vrne nepadajoče urejen sklad iz elementov, ki so v obeh skladih.


Podatkovna struktura Sklad je v Javini knjižnici predstavljena z razredom Stack. Osnovne operacije s katerimi upravljamo s skladom so predstavljene z metodami razreda Stack. Razred - class Stack vsebuje metode, s pomočjo katerih upravljamo s skladom. S pomočjo metod razreda Stack vstavljamo elemente v sklad, odstranjujemo elemente iz sklada, preverjamo ali je sklad prazen, preverjamo kateri element je na vrhu sklada.

Metode razreda Stack delujejo tako kot je za podatkovno strukturo Sklad značilno. Upoštevana je osnovna lastnost sklada - element, ki je bil zadnji vstavljen v sklad kot prvi prihaja iz sklada. Podatkovna struktura Sklad je v Javini knjižnici torej predstavljena z razredom Stack, ki v celoti upošteva osnovno pravilo sklada, pravilo LIFO. LIFO - last in first out, zadnji noter prvi ven, tako se obnaša Sklad, tako se obnaša Sklad predstavljen v razredu Stack.


Metode razreda Stack, s katerimi so predstavljene osnovne operacije nad skladom:

  • metoda push() - vstavi(), z metodo push vstavljamo elemente v sklad
  • metoda pop() - odstrani(), z metodo pop odstranjujemo elemente iz sklada
  • metoda peek() - vrh(), z metodo peek ugotavljamo kateri element je na vrhu sklada
  • metoda empty() - prazen(), z metodo empty ugotavljamo ali je sklad prazen


Konstruktor razreda Stack, s katerim pripravimo konkreten sklad

  • konstruktor Stack()

Konkreten sklad pripravimo s pomočjo konstruktorja Stack() iz razreda Stack. Pri pripravi konkretnega sklada napovemo kakšen sklad bomo pripravili, kakšne vrste elemente oziroma kakšne vrste podatkov bomo vstavljali v naš konkreten sklad. Ali bo to sklad celih števil, ali bo to sklad znakov,...

Zgled Priprava sklada celih števil

  • Stack<Integer> sklad = new Stack<Integer>()


Odgovor

Osebna orodja