Izpitno vprašanje DIRI2005 2000

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje

Sestavi razred Ulomek, kjer hranimo pozitivna racionalna številka v mešani obliki (npr. 3 2/3 torej celi del + ulomek < 1 ). V razredu naj obstaja konstruktor brez parametrov, ki ustvari ulomek oblike 1 0/1, konstruktor z enim parametrom n tipa int , ki ustvari ulomek oblike n 0/1 in konstruktor z dvema parametroma (m, n) tipa int, ki ustvari ustrezni okrajšani ulomek, enak ulomku m/n. Poleg tega napiši statične metode sestej, odstej, mnozi, deli in inverz , ki izvedejo ustrezne operacije. Predpostavi, da so vse operacije legalne.

Odgovor

Sestavimo razred Ulomek:

 1. public class Ulomek {
 2. private int celiDel;
 3. private int stevec;
 4. private int imenovalec;
 5.  
 6. // V razredu zapišemo konstruktorje:
 7.  
 8. public Ulomek() {
 9. // ustvari ulomek, ki predstavlja naravno število 1
 10. this.celiDel = 1;
 11. this.stevec = 0;
 12. this.imenovalec = 1;
 13. }
 14.  
 15. public Ulomek(int n) {
 16. // ustvari ulomek, ki predstavlja naravno število
 17. this.celiDel = n;
 18. this.stevec = 0;
 19. this.imenovalec = 1;
 20. }
 21.  
 22. public Ulomek(int m, int n) {
 23. // ustvarimo ustrezni okrajšani ulomek, enak ulomku m/n
 24. // zapišemo celi del ulomka
 25. if (m < n) {
 26. // ulomek je majši od 1
 27. this.celiDel = 0;
 28. }
 29. else {
 30. this.celiDel = m / n;
 31. m = m % n;
 32. }
 33. // števec in imenovalec okrajšamo
 34. int najvDelj = najvDeljitelj(m, n);
 35. this.stevec = m / najvDelj;
 36. this.imenovalec = n / najvDelj;
 37. }
 38.  
 39. // Pomožna metoda za izračun največjega skupnega delitelja dveh števil:
 40.  
 41. private static int najvDeljitelj(int a, int b) {
 42. // rekurzivna metoda za izračun največjega skupnega delitelja
 43. if (b == 0)
 44. return a;
 45. return najvDeljitelj(b, a % b);
 46. }
 47.  
 48. // Statične metode sestej, odstej mnozi, deli in inverz:
 49.  
 50. public static Ulomek sestej(Ulomek a, Ulomek b) {
 51. int stevec = a.stevec * b.imenovalec + b.stevec * a.imenovalec;
 52. int imenovalec = a.imenovalec * b. imenovalec;
 53. // dodati moramo še cele dele
 54. stevec = stevec + (a.celiDel + b.celiDel) * imenovalec;
 55. return new Ulomek(stevec, imenovalec);
 56. }
 57.  
 58. public static Ulomek odstej(Ulomek a, Ulomek b) {
 59. // ulomek a je večji od ulomka b
 60. int stevecA = (a.celiDel * a.imenovalec + a.stevec) * b.imenovalec;
 61. int stevecB = (b.celiDel * b.imenovalec + b.stevec) * a.imenovalec;
 62. int imenovalec = a.imenovalec * b. imenovalec;
 63. return new Ulomek(stevecA - stevecB, imenovalec);
 64. }
 65.  
 66. public static Ulomek mnozi(Ulomek a, Ulomek b) {
 67. int stevecA = a.celiDel * a.imenovalec + a.stevec;
 68. int stevecB = b.celiDel * b.imenovalec + b.stevec;
 69. return new Ulomek(stevecA * stevecB, a.imenovalec * b.imenovalec);
 70. }
 71.  
 72. public static Ulomek deli(Ulomek a, Ulomek b) {
 73. int stevecA = a.celiDel * a.imenovalec + a.stevec;
 74. int stevecB = b.celiDel * b.imenovalec + b.stevec;
 75. return new Ulomek(stevecA * b.imenovalec, a.imenovalec * stevecB);
 76. }
 77.  
 78. public static Ulomek inverz(Ulomek a) {
 79. int stevec = a.celiDel * a.imenovalec + a.stevec;
 80. return new Ulomek(a.imenovalec, stevec);
 81. }
 82.  
 83. // Zaključimo z metodo toString, ki izpiše ulomek v ustrezni obliki:
 84.  
 85. public String toString() {
 86. return this.celiDel + " " + this.stevec + "/" + this.imenovalec;
 87. }
 88. }
Osebna orodja