Izpitno vprašanje DIRI2005 1100

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje

Razlika med objektnimi in statičnimi metodami.

Odgovor

Statične metode v Javi niso vezane na noben objekt, odvisne so le od globalnih spremenljivk in navedenih parametrov.

Statične metode izven razreda kličemo kot razred.metoda(parametri)


Objektne metode v Javi so definirane znotraj razreda in se kličejo skupaj z objektom, ki je predstavnik tega razreda. Vezane so torej strogo na posamezen objekt. Do posameznih komponent objekta dostopamo s pomočjo this.


Primer

public class Foo {

  static int x = 12;             //globalna spremenljivka
  int y;                   
  int m;                   
  public Foo(int z) {            //konstruktor
   this.y = z;
   this.m = Math.sin(x);          //klic statične metode IZVEN razreda
  }
  static int f(int a) {           //STATIČNA METODA
  return x + a;               //ima dostop do komponente x
  }                     //nima dostopa do komponente y, ker ne moremo napisati this.y
  int g(int a) {               //OBJEKTNA METODA
  return this.y + x + a;           //tu lahko dostopamo do y z this.y, ker je this objekt, nad katerim je 
  }                     //metoda g klicana

}

Osebna orodja