Izotermna sprememba

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Izotremna sprememba sistema poteka pri stalni temperaturi. Posledično se notranja energija sistema ne spremeni. Iz tega pa sledi, da je opravljeno delo nasprotno enako izmenjani toploti. Simbolično:

  • T = konst.,
  • ΔWn = 0,
  • A = − Q,

kjer je T temperatura, ΔWn sprememba notranje energije, A delo in Q toplota.

Izotermna sprememba pri idealnem plinu

Iz splošne plinske enačbe za idealni plin sledi, da je pri konstantni temperaturi konstanten tudi produkt tlaka p in prostornine V:

p\,V=konst.

Glej tudi

Osebna orodja