Izomorfizem

Iz MaFiRaWiki

Izomorfizem je morfizem f : A \to B, za katerega obstaja tak morfizem g : B \to A, da velja gf = 1A in fg = 1B. Morfizem g se imenuje inverz in je enolično določen, kadar obstaja. Označimo ga z f − 1.

Zgledi

Osebna orodja