Izohorna sprememba

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Izohorna sprememba sistema poteka pri stalni prostornini.

Izohorna sprememba pri idealnem plinu

Iz splošne plinske enačbe za idealni plin sledi, da je pri konstantni prostornini konstantno tudi razmereje med tlakom p in temperaturo T:

\frac{p}{T}=konst.

To pravilo se imenuje Amontonsov zakon.

Delo idealnega plina pri izohorni spremembi je enako 0:

\,A = 0.

Izmenjana toplota je enaka:

Q = m\,c_v\,\Delta T,

pri čemer je Q toplota, m masa plina, cv specifična toplota pri stalni prostornini in ΔT sprememba temperature.

Glej tudi

Osebna orodja