Izobarna sprememba

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Izobarna sprememba sistema poteka pri stalnem tlaku.

Izobarna sprememba pri idealnem plinu

Iz splošne plinske enačbe za idealni plin sledi, da je pri konstantnem tlaku konstantno tudi razmereje med prostornino in temperaturo:

\frac{V}{T}=konst.

Delo idealnega plina pri izobarni spremembi je enako:

A = -p\,\Delta V,

pri čemer je A delo, p tlak in ΔV sprememba prostornine.

Izmenjana toplota je enaka:

Q = m\,c_p\,\Delta T,

pri čemer je Q toplota, m masa plina, cp specifična toplota pri stalnem tlaku in ΔT sprememba temperature.


Glej tudi

Osebna orodja