Izjema (Java)/UrsaSaksida

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka UrsaSaksida.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vsebina

Kaj so izjeme?

Izjeme so posebni dogodki, ki se sprožijo ob izvajanju programa, kadar v programu pride do napake. Izvajanje programa se ob tem prekine, kar pa ponavadi ni zaželeno.

Kako izjeme prestrežemo?

Obravnavanja izjem se lahko lotimo na dva načina.

 • V metodi, ki lahko sproži izjemo, v deklaraciji to »povemo« z določilom throws in s tem prenesemo odgovornost naprej.
 • Primer:

  1. public class PrelaganjeOdgovornosti{
  2.  
  3. //odgovornost se preloži na Java virtual machine
  4. public static void main(String[] args) throws Exception{
  5. metodaKiSproziIzjemo();
  6. }
  7.  
  8. //prelozimo odgovornost tja, kjer bo metoda klicana.
  9. public static void metodaKiSproziIzjemo()throws Exception{
  10. String niz = "pomlad";
  11. char znak = niz.charAt(6);//sesti znak v nizu ne obstaja, sprozi se izjema
  12. }
  13. }

  Izpis:

  > java PrelaganjeOdgovornosti
  StringIndexOutOfBounds Exception: String index out of range: 6
   at java.lang.String.charAt(Unknown Source)
   at PrelaganjeOdgovornosti.metodaKiSproziIzjemo(PrelaganjeOdgovornosti.java:9)
   at PrelaganjeOdgovornosti.main(PrelaganjeOdgovornosti.java:4)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  >
  
 • Lahko pa izjeme prestrežemo s konstruktom:
 • try{
   A;
  }
   
  catch(ImeIzjeme i){
   B;
  }

  V konstruktu se zgodi naslednje: Izvede A in če se med izvajanjem A sproži izjema ImeIzjeme, se izjema ujame in izvede se B.
  Primer:

  1. public class TryCatch{
  2. public static void main(String[] args){
  3. try{
  4. String niz = args[0];
  5. }
  6. System.out.println("Pozabili ste podati niz.");
  7. }
  8. }
  9. }

  Izpis:

  > java TryCatch
  Pozabili ste podati niz.
  > java TryCatch niz
  Program se je izvedel brez izjem.
  

  Če pa želimo prestreči več izjem hkrati, pa lahko to storimo s pomočjo zaporednih blokov catch.
  V velikih primerih se lahko zgodi, da bi radi nekatere operacije naredili ne glede na to, ali je prišlo do izjeme ali ne. Blok, s katerim to dosežemo, se imenuje finally. Koda v tem bloku se bo izvršila neodvisno od proženja izjeme.
  Struktura:

  try{
   A;
  }
   
  catch(ImeIzjeme1 i){
   B1;
  }
  catch(ImeIzjeme2 i){
   B2;
  }
  .
  .
  .
  catch(ImeIzjemeN i){
   BN;
  }
  finally{
    C;
  }


  Primer:

  1. import java.io.*;
  2. public class VecIzjem{
  3. public static void main(String[] args) throws Exception{
  4. //poskusamo prebrati dano datoteko
  5. try{
  6. String dat = args[0];
  7. BufferedReader datoteka = new BufferedReader(new FileReader(dat));
  8. while(datoteka.ready()) {
  9. System.out.println(datoteka.readLine());
  10. }
  11. datoteka.close();
  12. }
  13. //dva zaporedna catch stavka za dve razlicni izjemi
  14. //izjema se sprozi, ce ne podamo argumenta
  15. System.out.println("Podaj ustrezni argument!");
  16. }
  17. //izjema se sprozi, kadar podana datoteka ne obstaja
  18. System.out.println("Datoteka ne obstaja.");
  19. }
  20. finally{
  21. System.out.println("Blok se izvrsi vedno.");
  22. }
  23. }
  24. }

  Izpis:

   
  > java VecIzjem neobstojecaDatoteka.txt
  Datoteka ne obstaja.
  Blok se izvrsi vedno.
  > java VecIzjem 
  Podaj ustrezni argument!
  Blok se izvrsi vedno.
  > java VecIzjem C:\datoteka.txt
  prva vrstica datoteke
  druga vrstica datoteke
  tretja vrstica datoteke
  Blok se izvrsi vedno.
  >

  Kako sami sprožimo izjemo?

  Velikokrat se zgodi, da glede na pomen vnesenih podatkov ali dobljenih rezultatov želimo sami sprožiti izjemo. Pri izvajanju programa se v takih primerih seveda ne bi sprožila izjema, saj je tu važen pomen kode, katerega moramo razumeti mi in ga ustrezno prirediti.
  Najpogosteje v takem primeru uporabimo konstruktor Exception(String t) s katerim ustvarimo novo izjemo in jo vržemo s pomočjo throw, ki označuje del, ki sproži izjemo.
  Primer:

  1. public class NovaIzjema{
  2. public static void main(String[] args)throws Exception{
  3. int a = 5;
  4. if(a < 6){
  5. throw new Exception("a je manjši od 6");
  6. }
  7. }
  8. }

  Izpis:

  > java NovaIzjema
  Exception: a je manjši od 6
   at NovaIzjema.main(NovaIzjema.java:5)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  >
  


  Načini izpisa

  V bloku catch lahko izjemo izpišemo na več načinov.

  • Lahko izpišemo svoje sporočilo
  • Uporabimo metodo getMessage(), ki jo razred Exception podeduje iz razreda Throwable. Ta metoda nam vrne podroben opis izjeme.
  • Uporabimo metodo toString(), ki je tudi podedovana iz razreda Throwable in nam vrne kratek opis izjeme.

  Primer:

  1. public class NacinIzpisa{
  2. public static void main(String[] args){
  3. izpisIzjeme();
  4. izpisIzjeme1();
  5. }
  6. public static void izpisIzjeme(){
  7. try{
  8. int t = 1/0;
  9. }
  10. System.out.println("Izpis metode toString(): " + i.toString());
  11. System.out.println("Izpis metode getMessage(): " + i.getMessage());
  12. }
  13. }
  14. public static void izpisIzjeme1(){
  15. try{
  16. String[] tabela = {"ohm"};
  17. String niz = tabela[-1];
  18. }
  19. System.out.println("Indeks je izven mej.");
  20. }
  21. }
  22. }

  Izpis:

  > java NacinIzpisa
  Izpis metode toString(): java.lang.ArithmeticException: / by zero
  Izpis metode getMessage(): / by zero
  Indeks je izven mej.
  >
  

  Nekaj najpogostejših izjem

  • ArrayIndexOutOfBoundsException
   Izjema se sproži, kadar želimo dostopati do neobstoječega indeksa v tabeli.
  • StringIndexOutOfBoundsException
   Izjema se sproži, kadar kličemo neobstoječi indeks v tabeli.
  • ArithmeticException
   Izjema se sproži pri deljenju z nič.
  • IOException
   IOException je splošen razred za nadzor napak, ki ga dodamo v parameter catch. S to izjemo odkrivamo vse napake, ne glede na posamezen podtip napake.
  • NullPointerException
   Izjema se sproži, če kličemo metodo na nedefiniranem objektu null.
   Primer:
   1. public class NullPointerException{
   2. public static int[] tabela;
   3. public static void main(String[] args)throws Exception{
   4. izjema();
   5. }
   6. public static void izjema() throws Exception{
   7. int stevilo = tabela[0];
   8. }
   9. }

   Izpis:

   > java NullPointerException
   NullPointerException: 
    at NullPointerException.izjema(NullPointerException.java:9)
    at NullPointerException.main(NullPointerException.java:5)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   >
   

  Razred Exception

  Razred Exception je podrazred razreda Throwable, glavnega razreda, ki je nadrazred vsem izjemam in napakam v Javi. Od razreda Throwable podeduje vse pomembnejše metode, kot so getMessage(), getCause() (metoda getCause() nam izpiše vzrok za nastanek izjeme) in toString().

  Glej še

Osebna orodja