Izjema

Iz MaFiRaWiki

Izjema je poseben dogodek, ki se lahko sproži med izvajanjem programa in ki prekine tok izvajanja programskih ukazov. Ta članek obravnava predvsem izjeme v Javi.

Razlogi, da se med izvajanjem programa sproži izjema so lahko zelo različni. Izjemo lahko povzroči deljenje z nič, poskus branja iz prazne datoteke, dostopanje do elementa v tabeli na indeksu večjem od velikosti tabele, pomanjkanje pomnilnika, itd.

Primer izjeme v Javi, ki sporoča, da je prišlo do deljenja z nič:

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
        at Deljenje.main(Deljenje.java:7)

Izjema je predstavljena kot objekt, ki hrani podatke o dogodku, ki je izjemo sprožil. Zgornja izjema nam tako sporoča, da je prišlo do deljenja z nič med izvajanjem 7. vrstice programske kode v datoteki z imenom Deljenje.java. To pripomore k lažjemu odkrivanju napak v programih.

Praviloma se program ustavi, če se sproži izjema. Izjemo pa lahko tudi prestrežemo ali ulovimo.

Tipično je prestrezanje izjem izvedeno tako, da se programska koda, ki bi lahko povzročila izjemo zapre v t.im. try-catch blok. Ko pride do izjeme v try bloku se ta prestreže in izvajanje programa se nadaljuje v catch bloku. Slednjemu lahko sledi tudi finally blok. Koda vstavljena v ta blok se vedno izvede.


Glej tudi

Osebna orodja