Izjava

Iz MaFiRaWiki

V logiki je izjava osnovni gradnik izjavnega ali predikatnega računa. Izjave so izrazi, ki jih zgradimo z naslednjimi operacijami:

  • osnovne izjave: resnica \top, neresnica \bot, enakost = in ostale osnovne relacije in predikati dane teorije,
  • logični vezniki: konjunkcija \land, disjunkcija \lor, implikacija \implies, negacija \lnot in ekvivalenca \iff,
  • logična kvantifikatorja: univerzalni kvantifikator \forall in eksistencialni kvantifikator \exists.

V izjavnem računu dopuščamo le izjave, ki jih zgradimo iz \top, \bot, izjavnih simbolov in logičnih veznikov.

V predikatne računu dopuščamo izjave, ki jih lahko zgradimo iz vseh zgoraj naštetih osnovnih izjav z uporabo logičnih veznikov in kvantifikatorjev. Takšne izjave imajo standardno interpretacijo s pravilnostnimi tabelami.

Izjava, ki ne vsebuje prostih spremenljivk se imenuje stavek.

Glej tudi

Osebna orodja